درباره ما

از زمانی که بشر از خود و از جهان پیرامونش آگاه شد همواره آسمان را با ترس و شگفتی نگریست . بشر در پی یافتن راز آسمان دانش ستاره شناسی را پایه گذاری نمود.
کانون علمی پژوهشی آوای کیهان با هدف جذب و آموزش علاقه مندان به دانش ستاره شناسی و همچنین به اشتراک گذاری معلومات کسانی که در این زمینه پژوهش و تحقیق داشته اند تشکیل شده است.
با توجه به این که ستاره شناسی در شمار اندک دانش هایی ست که افراد غیر متخصص در پیشبرد آن هنوز میتوانند نقش داشته باشند این گروه در نظر دارد که با ایجاد فضایی مناسب برای دوستداران و پژوهشگران اقدام به برگزاری کارگاه ها و رصد های عمومی و سایر فعالیت های این رشته نماید.

گر یاد گیری چنین بی گمان
گشاده ست بر تو در آسمان


کانون آوای کیهان ایجاد نشد مگر برای تغییر ، تغییر در دیدگاه افراد تا کمی از دغدغه ها کاسته و نگاه آدمیان را به آسمان ها خیره سازد .

ما برای آموزش و خلاقیت هیچ حد و مرزی نداریم

آمده ایم تا با هم و در کنار و برای هم غرق در زیبایی آسمان شویم و بیاموزیم و لذت ببریم


سر به هوا باشیم

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن